Инж. Даниел Денев

Инженер Даниел Денев, дългогодишен преподавател в ПГЕЕ – „М.В.Ломоносов“. Съорганизатор на ПОЛИГОН Академи. Човек с много квалификации в областта на информатиката, електрониката, математиката и роботиката. Богатия си опит предава на младите с надеждата, един ден новото поколение инженери да достигнат световно ниво. Ръководител на отбори по роботика, информатика и програмиране, спечелили много награди от разлини републикански и международни състезания.