Завършили

Нашата академия предлага сертификатите и в електронен вариант. Това позволява всеки сертифициран да го представи към свое електронно порт фолио или CV. Предимствата са, че сертификата е снабден със свой собствен уникален номер. Това означава, че хартиеният оригинал има свое електронно копие, и те са свързани. Това позволява бърза проверка на неговата вярност.