Курсове

    • Целите и методите на работа в академията са насочени към създаването на подходящи условия за ранно детско ориентиране и развитие, чрез изпреварващо обучение и ранна специализация. Обучаемия, получава добра социална среда, в която се стимулира креативността и иновативното мислене. Получават ранна подготовка за участие в международни национални конкурси и състезания. Академията предоставя отлични условия за развитие и подкрепа на таланта и уменията на децата в сферата на компютърните технологии и роботиката.