За Академията

Основана в края на 2016г. от младият предприемачески екип на „ПОЛИГОНТийм“ ООД, с идеята за създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното професионално образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в професионалната гимназия. ПОЛИГОН Джуниър Академи, успешно си партнира с МОН.

Целите и методите на работа в академията са насочени към създаването на подходящи условия за ранно детско ориентиране и развитие, чрез изпреварващо обучение и ранна специализация. Обучаемия получава добра социална среда, в която се стимулира креативността и иновативното мислене. Получават ранна подготовка за участие в международни национални конкурси и състезания. Академията предоставя отлични условия за развитие и подкрепа на таланта и уменията на децата в сферата на компютърните технологии и роботиката.

От декември месец 2018 г., ПОЛИГОН Академи, пусна на пазара своят първи продукт, а именно робота Prime V1. Създаден изцяло за нуждите на българското образование, покриващ всички най-важни опорни точки в роботиката – проектиране, програмиране, електроника, математика и физика.