Инж. Орлин Димитров

Орлин Димитров, е част от екипа на ПОЛИГОН Тийм, един от основателите на ПОЛИГОН Академи. Дипломиран инженер, по индустриална роботика и автоматика. Утвърден роботаджия, съорганизатор на Робо Лига – България. Организатор летни лагери и училища по роботика, електроника и програмиране.