1 – 3 клас

  • – Знания:

  Придобиват основни знания в облостта на аналоговата и цифровата електроника. Научават принципа на действия на градивните елементи и законите в тях. Измислят и изграждат елементарни електрически и електронни вериги. Ще знаят как да измерят стойността на електронните и електрическите компоненти.

   – Умения:

  Ще умеят да проктират аналогови и цифрови електронни и електрически схеми. Да измервар с електронен мултиметър. Ще разпознават различните компоненти в електронните и електрическите вериги.

   – Модули:

  Курса е разделен на два модула от по 20 учебни часа. Провежда се 2 пъти седмично.

  Модул 1

  Модул 2