4 – 7 клас

  • – Знания:

  Ще знаят да проектират електронни устройства с участието на малък микроконтролер. Ще ззнаят, как да си настроят средата и да програмират микроконтролера, чрез нея. Ще придобият основни познания по програмиране на мироконтролери, чрез езика C/C++. Ще надградят познанията си по цифрова електроника и начини за комуникация с нея.

   – Умения:

  Ще умеят да работят практически с вградени управляващи сиситеми (микроконтролери). Ще умеят да програмират на езика C/C++ в среда на Ардуино. Ще могат да работят с симулационен софтуер за електронни платки. Ще умеят да използват среда за автоматично изчертаване на електронни платки и устройства.

   – Модули:

  Курса е разделен на два модула от по 20 учебни часа. Провежда се 2 пъти седмично.

  Модул 1

  Модул 2